Úvodní stránka » Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek nabízíme komplexní řešení administrace veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a související legislativou. Zákazníkovi – zadavateli navrhneme nejvhodnější způsob zadávacího řízení s ohledem na předmět veřejné zakázky, předložíme návrh  znění zadávací dokumentace a kriterií,  které budou  pro zadavatele nejvýhodnější jak z hlediska časového tak ekonomické výhodnosti.

Máme zkušenosti se všemi druhy zadávacích řízení, které připouští platná legislativa, zejména tedy:

 • Otevřené řízení
 • Užší řízení
 • Jednací řízení s uveřejněním
 • Jednací řízení bez uveřejnění
 • Soutěžní dialog
 • Zjednodušené podlimitní řízení

Zajistíme konzultace ve všech otázkách souvisejících s procesem výběru dodavatele s orgány dohledu, především pak s UOHS, jakož i případné zastupování před tímto úřadem.

V souvislosti se shora uvedenými řízeními zajistíme především následující úkony:

 • Zpracování zadávací dokumentace
 • Oznámení zadávacího řízení
 • Zveřejnění v IS VZ US
 • Komunikace s uchazeči
 • Prohlídka místa plnění
 • Příjem doručených nabídek a jejich evidence
 • Otvírání obálek a související administrativa
 • Organizace jednání komisí pro otevírání obálek a hodnotících komisí
 • Příprava podkladů pro hodnotící komisi a jejich zpracování
 • Administrativa spojená s jednáním hodnotící komise a jejími rozhodnutími (vyřazení nabídky, vyloučení uchazeče zadavatelem, doplňující dotazy k nabídce)
 • Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 • Podpora a poradenství při uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem
 • Uveřejnění výsledků zadávacího řízení v ISVZUS
 • Vyhotovení písemné zprávy zadavatele
 • Kompletace dokumentů celého průběhu zadávacího řízení
 • Možnost uložení materiálů k archivaci na základě smlouvy o uložení

Aktuality

TOPlist

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14,  602 00 Brno +420 515 548 369 FAX +420 515 548 369