TDI

Jako technický (stavební) dozor investora zajišťujeme pro své klienty nezávislou a nestrannou kontrolu  celým průběhem stavebního díla.

Kontrola a koordinace prováděných prací

 • Kontrola kvality prováděných prací a technologií
 • Kontrola stavebních prací a technologií
 • Kontrola projektové dokumentace (úplnost dle vyhl. č. 499/06 Sb., ekonomika řešení resp. optimalizace)
 • Kontrola čerpání finančních prostředků a průběžné fakturace stavby
 • Kontrola průběhu předepsaných zkoušek a měření
 • Kontrola bezpečnosti práce a požární ochrany
 • Kontrola ochrany životního prostředí

Kontrola časového průběhu prací

 • Kontrola stavebních postupů s harmonogramem stavby

Finanční kontrola

 • Kontrola čerpání finančních prostředků a fakturace stavby

Zkoušení a ověřování

 • Provádění průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek
 • Nezávislé rozhodčí zkoušky mezi investorem a dodavatele
 • Zkoušení a kontrola materiálů za účelem zjištění shody s předepsanými požadavky stavby

Konzultační činnost a poradenství

 • Stavební a technické průzkumy
 • Zajištění projektové dokumentace a potřebných povolení pro stavbu
 • Vypracování harmonogramu výstavby
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti stavebnictví
 • Stavebně-právní poradenská činnost

Aktuality

TOPlist

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14,  602 00 Brno +420 515 548 369 FAX +420 515 548 369