Úvodní stránka » Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracování Podkladové databáze, studie proveditelnosti, záměru projektu a finančně-ekonomického posudku. Dále pak zpracování výchozí studie projektu, včetně aktualizace žádosti o podporu z fondů EU.

Koordinace a manažerské řízení projektů v realizační fázi financované z Integrovaného operačního programu.

 • Management projektu v souladu s podmínkami IOP;
 • Vedení projektového týmu a koordinace prací jeho členů, externích odborníků a dodavatelů po dobu realizace projektu
 • Zpracování smluvní dokumentace a právní podpora při řešení specifických právních otázek včetně koordinace právních služeb poskytovaných třetími osobami;
 • Kontrola a zajištění dodržování platných obecně závazných právních předpisů, a to zejména v oblasti státních příspěvkových organizací a platné legislativy
 • Průběžná koordinace, upřesňování či modifikace procesů při realizaci projektu s ohledem na harmonogramy a finanční plány projektu;
 • Zpracování dílčích a krátkodobých plánů postupů;
 • Zpracování předmětu zadávacích řízení a obchodních podmínek ( organizace procesu zadávacích řízení)
 • Zpracování pravidelných zpráv a to zejména čtvrtletních monitorovacích zpráv o postupu projektu
 • Vedení administrace projektu
 • Zajištění odborné i administrativní kontinuity projektu
 • Vedení a řízení odborných týmů projektu ve fázi realizace projektu
 • Zajištění komunikace s partnery a spolupracujícími subjekty projektu;
 • Průběžná kooperace se Zprostředkujícím subjektem IOP  a zajištění souladu s podmínkami IOP;
 • Organizační koordinace stavebních aktivit, činností investora, technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti práce na staveništích a expertní podpory.
 • Příprava oznámení o změnách projektu;
 • Zajištění závěrečného vyúčtování projektu – zpracování veškerých podkladů pro závěrečné zprávy a vyúčtování projektu;

Aktuality

TOPlist

Tender Invest, spol. s r.o., Jana Uhra 172/14,  602 00 Brno +420 515 548 369 FAX +420 515 548 369